NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
FINLAND GÅR FRA 15 TIL 6 NØDMELDESENTRALER (112)
Av Nils Erik Haagenrud  
04.03.2010
 
Finland går fra 15 til 6 nødmeldesentraler. Lokaliseringen vedtas av myndighetene den 9.mars 2010.
-
Brannvesenet bygger ut egne kontrollrom for å ivareta kommunenes og eget behov. Den nye organiseringen skal være gjennomført innen 2015.