NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
TILDELINGER AV REISESTIPEND 2010
Av Guttorm Liebe  
18.04.2010
 
4 gode søknader fikk tildeling. Studiereisene går til USA, Tyskland, Østerrike, Frankrike, Be-Ne-Lux, Sverige og Finland!
-
Reisestipend- og utvekslingsutvalget (RUU) mottok søknader fra til sammen 7 søkere, på til sammen 5 forskjellige studieturer.
 
Per Ole Sivertsen, Tromsø brann og redning og Eyvind Aakerman, Halden brann- og feievesen skal til USA, reise på tvers av landet og besøke brannvesen og alarmsentraler i 5 storbyer. Turen skal ta 2 uker og blant annet skal Los Angeles, Phoenix, San Francisco, Chicago og New York besøkes. De skal se på en rekke tema som angår relasjonen mellom nødalarmeringssentraler og innsatstyrker.

 

Ståle Fjellberg og Frode Strøm, Brannvesenet Sør-Rogaland skal til Tyskland for å se nærmere på ”Floriansdorf”. Floriansdorf er et hjelpemiddel i brannvernopplæring for barn, - en hel liten by er bygget opp og det benyttes lure pedagogiske grep. Turen skal vare i 4 dager og går til Aachen i Tyskland.

 

Rolf B. Sandslett, Karmøy brann- og redningsvesen sendte 2 søknader. En 9-dagers studietur til Østerrike, Frankrike, BeNeLux, Tyskland for å undersøke ”Dimensjoneringskriterier for førsteinnsatsstyrker fikk tildeling.

 

John Bjella, Hallingdal brann- og redningstjeneste og Kåre Einar Skogsrud, Midt-Hedmark brann- og redning ble tildelt stipend for å studere ”First Repond” i Sverige og Finland. Turen skal vare 4-5 dager .

 

RUU er fornøyd med gode søknader, temaene er gode og aktuelle og RUU er sikker på at samtlige som skal på studietur i år vil gjennomføre turene på en måte som gagner norske brannvesen.

 

RUU ønsker samtlige god tur og ser fram til rapportene.