NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
SPØRREUNDERSØKELSE - VARMEPÅKJENNING
Av Trygve Lennavik  
16.06.2010
 
SINTEF er igang med et forskningsprosjekt på hvordan bedre beslutningsstøtten for utrykningsledere/overbefal.
-

SINTEF forsker på hvordan en kan støtte en utrykningsleder/overbefal med å gi bedre grunnlag for beslutninger under en hendelse. Vi vet det vil komme ulike sensorer som en brannmann kan ha på seg som kan gi ulik informasjon om tilstanden hans. Vi forsker på hvordan slik informasjon kan bli presentert slik at det er nyttig og ikke oppleves som ekstra støy.

Vi har laget en web-basert spørreundersøkelse om betydningen av ulik informasjon for en lokal ansvarlig (operasjonsleder) ved en stor brann. Vi håper at du har mulighet til å svare på undersøkelsen (det ca. 5 min å besvare den). Vi ønsker at så mange som mulig svarer på denne undersøkelsen så spre gjerne denne til andre som du tror har meninger om denne problemstillingen.
 
NBLF oppfordrer flest mulig til å svare på undersøkelsen.
 
Frist for besvarelse er 31.8.2010
 
 
Kontaktperson hos SINTEF:

Jan Håvard Skjetne Tlf 93409191