NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
ELDREPROSJEKTET, RETTET MOT ELDRE OG OMSORGSTRENGENDE, GÅR MOT SLUTTEN!
Av Ståle Fjellberg  
06.09.2010
 
NBLF har gått i bresjen for å markedsføre brannsikkerhet for eldre- og omsorgstrengende, med midler fra Gjensidigestiftelsen.
-

Disse midlene er nå nærmest oppbrukt og vi vil avslutte vårt engasjement i dette konkrete prosjektet i løpet av året.

For å avslutte prosjektet på en god måte, vil vi arrangere et evalueringsseminar i slutten av november, samt utarbeide en sluttrapport. Denne planlegger vi å distribuere til Gjensidige stiftelsen, Helse- og sosialdepartementet, DSB og selvsagt prosjektdeltagerene.

Til tross for at NBLF offisielt vil avslutte prosjektet, håper vi og tror at kommunene vil følge opp det gode arbeidet videre. Dette er viktig hvis vi skal oppnå vår målsetting om færre skadde og omkomne i brann.