NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
REGLEMENT FOR UNIFORMERING I NORSKE BRANNVESEN
Av Jack Hatlen  
06.09.2010
 
Arbeidsgruppen setter i gang arbeidet i løpet av september
-
Arbeidsgruppen som NBLF har tatt initiativ til å opprette for å kunne fremlegge et forslg til et nasjonalt reglement for uniformering i norske brannvesen, starter opp sitt arbeid i et møte 17. september 2010. Det tas sikte på at arbeidet vil gi et resultat som vil være retningsgivende for brannvesen i Norge. Arbeidetsgruppen vil ta utgangspunkt i et tidliger utgitt reglement som tilpasses nye og endrede forhold.
 
Informasjon om arbeidsgruppens arbeid vil bli gitt når slikt foreligger. Eventuelle spørsmål eller henvendelser om arbeidsgruppens arbeid kan rettes til nestleder Jack Hatlen