NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
SPØRSMÅL ANG. BEKLEDNING OG DISTINKSJONER
Av Per Ole Sivertsen  
24.09.2010
 
Undersøkelse blant ansatte i norske brannvesen i forbindelse med nytt forslag til uniformsreglement for norske brannvesen som er under utarbeidelse av intern arbeidsgruppe i NBLF.
-

Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) har satt som mål å utarbeide et forslag til uniformsreglement som kan være retningsgivende for landets brannvesen. Hensikten er, i tillegg til å skape en forenkling for anskaffelse av uniformseffekter, å komme frem til et forslag til uniformsreglement som kan benyttes av de ulike brannvesen som grunnlag for lokale særavtaler. Det er videre et mål å kunne legge frem et forslag til høring i etterkant av NBLFs landsrådsmøte i slutten av november 2010. For å kunne holde den ønskede fremdriften, ønsker arbeidsgruppen tilbakemelding fra ansatte i norske brannvesen på noen få spørsmål som kan bidra til å påvirke arbeidsgruppens valg av forslag.

 

Svar på spørsmålene sendes på e-post til [email protected] innen utgangen av september 2010. Dersom spørreskjema leveres ut i annen sammenheng, vil det bli opplyst hvor de kan leveres inn/sendes.

 

Spørsmålene tar utgangspunkt i bruk av uniformseffekter utenfor det som betegnes som brann- og redningstjeneste hvor vernebekledning/-tøy skal benyttes under utførelse (beredskapsoppdrag, øvelser, feietjeneste mv.)

 

Spørsmål 1: Distinksjoner

a)      Hva er ditt syn på bruk av distinksjoner i brannvesenet – skal det fortsatt benyttes eller skal det fjernes for alle?

b)      Eller skal det likevel fortsatt kunne benyttes av brannsjef og avdelingssjefer/-ledere ?

 

Spørsmål 2: Lik bekledning for alle

a)      Hva er ditt syn på eventuelt bruk av lik bekledning som arbeidsantrekk for alle ansatte i brannvesenet uavhengig av funksjon og tilhørighet i avdeling (for eksempel mørk blå/marine feltbukse og mørk blå/marine skjorte/overdel)?

b)      Mener du at ansatte på 110-sentralene skal følge de samme uniformsreglene som brannvesenet for øvrig?

 

Spørsmål 3: Hodeplagg

a)      Hva er ditt syn på en eventuell plikt til alltid å bruke caps, eller annet hodeplagg tilpasset værforholdene, utendørs eller utenfor brannstasjonsområdet?

 

Spørsmål 4: Fagmerking (rødt og hvitt sjakkmønster)

a)      Mener du at bruk av fagmerking på brannvesenets uniformseffekter skal fjernes helt?

b)      Dersom du mener at det fortsatt skal benyttes – på hvilke plagg skal fagmerking fortsatt benyttes?