NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
LÆRERIK STUDIETUR OM EIS
Av Guttorm Liebe  
13.10.2010
 
Reisestipend og –utvekslingsutvalget (RUU) valgte ut to kandidater fra Agderfylkene til årets studieutveksling med Bureau of Land Managment (BLM), USA. Les rapporten fra den lærerike turen til Ove Frigstad og Geir Ellingsen.
-
Varabrannsjef Ove Andreas Frigstad, Østre Agder brannvesen og distriktsjef Geir Ellingsen, Sivilforsvaret Vest-Agder ble av RUU valgt som Norges representanter til årets studietur om ICS/ IMS i USA.
 

Vår norske organisatoriske modell ”Enhetlig innsatsledelsessytstem” (EIS) bygger på den amerikanske Incident Command System (ICS), og RUU plukker annet hvert år ut to kandidater for å studere denne nærmere. I år som for to år siden gikk turen til det amerikanske hovedkvarteret, NIFC, i Boise, Idaho, videre til San Diego, California og så til Phoinix, Arizona.

 

Rapporten anbefales, - klikk her for å lese den.