NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
FEU MØTE I LJUBLJANA INFORMASJON
Av Nils Erik Haagenrud  
23.10.2010
 
Det skjer store endringer innenfor brann- og redningstjenesten i Europa pga finanskrisen.
-

 

  • Finanskrisen rammer brann- og redningstjenesten i Europa! Vi i Norden er i en heldig særstilling, som til nå har sluppet sånne endringer/ nedskjæringer. En stor andel av de europeiske landene må kutte 25 % i budsjettene. Det rammer antall ansatte, drift, osv. Det rammer ikke minst goder de ansatte har jobbet frem gjennom et langt arbeidsliv, som pensjonsalder, pensjonsutbetaling, osv.
  • Det er satt i gang en rekke nye prosjekter, hvor det er muligheter for brann-Norge til å delta. Dette er EU finansierte prosjekter, hvor reisekostnader, osv blir betalt av prosjektet. Det vil bli gitt mer informasjon om dette på landsrådsmøte. Vi oppfordrer medlemmer til å melde sin interesse. Det er prosjekter relatert til tauredning, brannforebyggende virksomhet, 112, osv.
  • Fysiske tester diskuteres i Europa, mer arbeidsrelaterte tester er under utvikling i flere av de Europeiske landene. Enkelte land har tilpasset kravene til begge kjønn. Det er kun gjort endringer i tiden ikke i de andre kravene.
  • Stort fokus på mangfold som speiler samfunnet i kommunen, i brann- og redningstjenesten i Europa.
  • Diskusjonstema på møte har vært å få frem en standard på, hvor mye ressurser som kreves for å håndtere de forskjellige type hendelser man er ute på. Tyskland, Nederland, osv jobbet aktivt med dette nå.
  • Bør brann og ambulansetjenesten integreres i en felles virksomhet. Det er vanlig praksis i mange Europeiske land og det ble diskutert fordeler og ulemper. Ambulansetjenesten i Slovenia ble for noen år siden skilt ut fra brann- og redningstjenesten. Representanten fra ambulansetjenesten i Slovenia, så klare ulemper med den delingen som hadde skjedd. Fordeler ved å være en felles virksomhet er større slagkraft, bedre utnyttelse av ressurser, lavere kostnader, osv.