NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
ELS, - VIKTIGST TIL DAGLIG BRUK
Av Guttorm Liebe  
05.11.2010
 
Enhetlig ledelsessystem (ELS) som det nå skal hete, er viktigst å praktisere til daglig.
-
Jeg har tillatt meg å sende DSB følgende brev i forbindeklse med rundskrivet dat. 15. oot. 2010 om ELS:
 

ENHETLIG LEDELSESSYSTEM

 

Det vises til rundskrivet fra DSB datert 15. oktober 2010 om enhetlig ledelsessystem (ELS).

 

Det er gledelig at ett, enhetlig og gjennomprøvet system for organisering og ledelse av håndtering av hendelser nå innføres i Norge. Mangelen på ett felles system har vært en svakhet og et savn i lang, lang tid.

 

Men leseren av rundskrivet kan lett bli forledet til å tro at denne strukturen og organiseringen først og fremst dreier seg om noe som skal brukes ved større og langvarige hendelser der det er behov for stab(er) og flere organisasjoner er involvert.  Måten å tenke på, organisere på, bygge opp innsatsorganisasjonen på, og måten å ivareta ledelsesfunksjonene på er enda mer viktig i de mindre og mer dagligdagse hendelser. Og dersom man praktiserer og behersker systemet til daglig, vil det å gjøre det under en stor hendelse bli en naturlig følge.

 

Presentasjonene fra Kystverket og fra DSB under årets IUA-konferanse i Tromsø etterlater det samme  inntrykket som rundskrivet gjør, - at ELS er beregnet for store hendelser med behov for staber og mange involverte organisasjoner.

 

Det er på en måte forståelig at statlige institusjoner er så fjerne fra dagligdagse hendelser at disse på en måte ikke vedkommer dem, og at hendelsene skal være ganske store for at staten selv skal få direkte interesse av hvordan de håndteres.

 

Men når vi informerer om, ”markedsfører” og ikke minst når vi skal undervise i ELS, er det aller viktigste å skape forståelsen av at dette organisatoriske mønsteret og den grunnleggende tankegangen i ELS skal gjelde for alle hendelser, uansett typer eller størrelse, og at det viktigste er å praktisere ELS til daglig. DSB oppfordres derfor til å vektlegge dette framfor ELS benyttet ved store hendelser, i den bebudete veiledningen og når ELS om kort tid skal implementeres i norske brannvesen.

 

 

Med hilsen

 

Guttorm Liebe

Brannsjef