NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
SPRÅKDAGEN - "SPRÅK PÅ LIV OG DØD"
Av Per Ole Sivertsen  
15.11.2010
 
Språkdagen 2010 ble arrangert 10. november i Konserthuset i Oslo. Fagrådet for terminologi og fagspråk i Språkrådet hadde ansvaret for programmet. Tittelen for Språkdagen 2010 var «Språk på liv og død», og temaet i år var terminologi og fagspråk. Problemstillinger som ble berørt i løpet av dagen, var blant andre disse: Klarer vi oss uten norsk terminologi og fagspråk? Hva må til for at folk flest skal forstå eksperter? Hvilke krav stilles til godt fagspråk og god faglig formidling? På programmet stod foredrag, paneldebatt, musikk og utdeling av språkpris.
-

I programmet var det to eksempler av terminologisk mønsterpraksis, hvor Guttorm Liebe holdt et ”flammende” innlegg med tittelen ”Når det brenner”.

 

Guttorm fortalte om arbeidet i Kollegiet for brannfaglig terminologi, som han var med å etablere i 1995. Kollegiets hovedmål er å gjøre de mange varierende stammespråkene innen brannvesenet til ett ensartet fagspråk. Under utarbeidingen av terminologien har de sett på lover, forskrifter, offentlige veiledninger og standarder og annen litteratur.

 

Her kan du se WEB-TV av innlegget til Guttorm.