NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
AKSJON BOLIGBRANN
Av Knut Birger Bakken  
19.11.2010
 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har nå sendt ut materiell til påmeldte brannvesen samt lokale eltilsyn (DLE).
-

Da er vel de fleste påmeldte brannvesen godt forberedt til årets aksjon. For å oppnå god effekt er det viktig med god planlegging og godt samarbeid med DLE lokalt. Det er også viktig å engasjerer brannvesenets beredskap i slike aksjoner for å nå flest mulig hustander under disse dagene. Aksjonen innledes med røykvarslerens dag 1. desember og fortsetter med boligkontroller 7.-9. desember.

Mere informasjon om årets aksjon finner dere på www.aksjonboligbrann.no
 
For mere info, kontakt
 
DSB
v/Odd Skarbomyr
informasjonsrådgiver
33 41 25 77