NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
SOLSKINNSHISTORIER 2003-2010
Av Per Ole Sivertsen  
23.01.2011
 
Ny excelfil med alle solskinnshistoriene for perioden 1.januar 2003 til 31.desember 2010 er klar for nedlasting.
-
Du kan også få en "live" oversikt over alle solskinnshistoriene i tabellform. For å få tilgang til dette trenger du å logge deg inn.

Klikk på Logg inn, skriv inn Brukernavn og Passord, velg Gjensidige-avtalen og til slutt på Oversikt.
  
Lykke til med god og nyttig informasjon som du kan leke deg med. Dette kan brukes inn mot det forebyggende arbeidet og opp mot risiko- og sårbarhets-analyser i egen kommune/region. Excelfila er ferdig laget med filter og grafer som enkelt gjør det mulig å fordype seg i tallene.

 

For eksempel kan man finne ut at av 1359 boligbranner har røykvarsleren bidratt til positivt utfall i 448 av hendelsene mens slokking manuelt av andre enn brannvesen har hatt bidratt positivt i 793 tilfeller! For å finne ut dette var det bare å filtrere ut Bolig som Objekttype.

 

Eller om det hjelper å ha direktevarsling til 110-sentral? For å finne ut det er det bare å filtrere i Excel-filen på Alarm 110 og resultatet vises med en gang at det er registrert at dette tiltaket har hatt betydning av utfallet i 904 tilfeller.

 
Man kan også markere adressen og klikke slik at man kommer inn og kan lese historien.
 
Her kan du laste ned en brukerveiledning.