NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
ÅRSMØTE TRØNDELAG BRANNBEFALSLAG
Av Trond Sivertsen  
08.02.2011
 
Minner om årsmøte 23. og 24. mars.
-
Årsmøte avholdes på Røros i dagene 23. og 24.  mars. Nærmere agenda sendes ut om kort tid.