NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
FREMTIDENS 112 LØSNING!?
Av Ragnar Kvennodd  
10.02.2011
 
Som leder av 110-Forum så mener jeg nå tiden er inne til å lage en artikkel om 112 meldingen. Jeg leser NBLF sin artikkel om "Når nøden er størst, er hjelpen nærmest". Her refereres det til Geir Ringberg fra NSO. Han får ytre seg på våre nettsider der han stigmatiserer hele helse-Norge med å si at de er problemorientert. Hvordan man skal løse saken om et fremtidig 112 løses helt klart ikke på denne måten. NBLF løser heller ikke denne saken ved å benytte en kilde som Ringberg på et så spinkelt grunnlag som dette.
-

Uansett så kan ikke jeg som leder av 110-Forum la Ringbergs utsagn få stå slik det nå står. Personer fra vårt felles fagmiljø som leser dette kan ikke se mellom fingrene på dette. Helse-Norge er absolutt ikke problemorientert – de er behandlingsorientert – derfor får man den motstand man opplever i mediene og andre steder. Helse har et opplegg som går på at fra man ringer din lokale legevakt eller direkte på 113 så er man under “behandling”. Personlig opplevde jeg dette på fredag morgen hvor jeg personlig hadde behov for helse-Norge sine tjenester.

Helse- Norge er ikke problemorientert – de er behandlingsorientert

Når man i tillegg legger inn det som vi så enkelt kaller taushetsplikt, så får vi en problemstilling som 112-meldingen ikke tar godt nok inn over seg. Det er ikke taushetsplikten som er hovedfokus, men at jeg som pasient skal få ha min mappe – min epikrise for meg selv sammen med behandlende lege. Dette er det det dreier seg om.

Vi som allerede har kommet over i det nye nødnettet merker allerede nå disse problemstillingene. Vi benytter felles samband via felles talegruppe. Her snakker ambulansen – politiet og brann med hverandre i et lukket men lydlogget samband. Hva da dersom jeg gir ut min lydlogg til pårørende, eier av et bygg hvor det har vært en hendelse? Hva om helse gir opplysninger om en tilstand på en person som er skadet eller omkommet? Hva om politiet røper noe som kan gi meg opplysninger som ikke skal på avveie?

Nå har diskusjonen rundt felles nødnummer pågått siden 1960. Da ønsket man seg et felles nødnummer som da skulle hete 001. I 2008 la Justis- og Politidepartementet frem sin 112 melding, i 2004 fikk vi FENN meldingen. Tiden går, og nå skriver vi 2011. Felles nødnummer har 51 års-dag i år. Når 112 meldingen ble lagt frem, så hadde man sett til Drammen og deres SAMLOK prosjekt. Dette prosjektet var ønskelig å trekke frem som en pilot. En pilot som skulle være klart ganske umiddelbart. Så langt jeg kjenner til saken så er pilotprosjektet ikke engang gjort skriftlig med SAMLOK prosjektet i Drammen. Et tilsvarende pilotprosjekt var ønskelig i Namsos. Hva skjer i det distriktet. Her velger helse-Norge å ta saken i egne hender. Der er forslaget å slå sammen 4 AMK sentraler til 2. En i Trondheim og en i Ålesund.

Vi trenger ikke ennå en skrivebordsmelding, og langt mindre den type ytring som Geir Ringberg kommer med. Rednings-Norge trenger handling i denne saken ikke slike tullete nyheter. Bra med engasjerte brukere av 110, 112 og 113, men vi som brann-Norge kan ikke godta at vi benytter et ord på Helse-Norge som problemorientert.

Som leder av 110-Forum og som ansatt i brannvesenet i Oslo i snart 31 år så blir jeg svært provosert av utsagnet til Ringberg.