NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
ÅRSMØTE TRØNDELAG BRANNBEFALSLAG.
Av Trond Sivertsen  
14.02.2011
 
Årsmøtet avholdes på Røros 23. og 24. mars 2011.
-
Dette er en påminning om årsmøtet på Røros 23. og 24. mars. Påmelding er satt til 10. mars.
Innkommne saker må være styret i hende før samme dato.
Vi kommer tilbake til agenda og opplegg for dagene senere .