NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
DISKUSJONSFORUM ER ÅPNET IGJEN
Av Per Ole Sivertsen  
15.02.2011
 
Vi hadde tidligere et menyvalg som het Diskusjoner. Dette har styret besluttet å åpne igjen slik at vi kan ha meningsutvekslinger der. Begrunnelsen for å stenge dette forumet var at vi fikk flere automatiske innlegg med upassende innlegg. Nå er det sikret med at man må skrive inn de tre siste bokstavene i alfabetet og en CAPTCHA-kode.
-

Dette forumet er åpent for alle – både medlemmer og ikke-medlemmer. Grunnen til at vi åpner diskusjonsforumet er at det av og til er reaksjoner på nyheter og for å unngå at nyhetene bærer preg av å være meningsytringer og ikke å være nyheter håper vi at diskusjonsforumet blir benyttet flittig til å debattere.

 

Ellers vil en også minne om at det fra tid til annet sakses nyheter fra andre fagtidsskrift og nettsteder og at nyhetene ikke trenger å være forbundets offisielle oppfatning, noe som står under nyhetene. Den siste saken som medførte reaksjoner var hentet fra NSO og omhandlet nødnummer. Innholdet i denne nyheten gjenspeiler ikke NBLF sin offisielle holdning. Den offisielle holdningen er gjengitt tidligere i et høringssvar til Justisdepartementet datert 22.10.2009 og finnes i vårt nyhetsarkiv.

 

Inviterer alle til å ytre seg i diskusjonsforumet både om nødnummer og andre saker – vi ønsker engasjement.