NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
NORDISK BRANNBEFALS STUDIEUKE UPPSALA 2010
Av Oddmund Broen  
23.02.2011
 
Nordisk Brannbefals Studieuke ble arrangert for første gang høsten 2010 i Uppsala i Sverige, med både forebyggende- og beredskapsarbeid på programmet. Et interessant innblikk i hvordan de ulike brannvesen i Sverige er bygd opp, og hvilke oppgaver og utfordringer de har.
-
11 representanter (både forebyggende og beredskap) fra de 4 nordiske landene var med, i løpet av uken dro vi rundt til ulike brannvesen i Sverige og fikk se hvordan de har organisert og drifter arbeidet sitt. Studieturen var en fin anledning til å se hvilke likheter og forskjeller det er mellom landene; både lovverket vi forvalter i det forebyggende, og organiseringen og arbeidsmetodene i beredskapsstyrkene. Vi fikk innblikk i erfaringer ved sammenslåing av to brannvesen, forskjellige struktur- og ledelsessystem for beredskap, flotte øvelsesfelt, og forebyggende arbeid som går langt utover det tradisjonelle arbeidet.
Her er vår rapport fra studieuken