NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
REISESTIPEND 2011 - UTSATT SØKNADSFRIST
Av Guttorm Liebe  
02.05.2011
 
NBLFs leder annonserte på generalforsamlingen lørdag at søknadsfristen utsettes til 15. mai 2011.
-
Gjenvalgt leder i NBLF Nils Erik Haagenrud benyttet anledning på generalforsamlingen til å opplyse om at det var så få søkere til årets stipendier, at fristen for å søke utsettes en måned, - til 15. mai 2011.
 
Stipendieordningen er en gave til NBLFs medlemmer. De som tildels reisestipend får dekket kostnadene til reise og opphold, og kravet er at det skal skrives en rapport og lages en presentasjon som skal kunne benyttes i NBLFs sammenheng.
 
Å reise til andre brannvesen, institusjoner osv. er en gylden anledning til å sette seg bdre inn i ett eller flere faglige spørsmål som man til daglig bakser med eller ønske å vite mer om. Medlemmer oppfordres derfor til å søke.
 
Les mer her