NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
TAKK FOR TILLITEN
Av Nils Erik Haagenrud  
03.05.2011
 
Takk for tilliten etter valget på Generalforsamlingen i Brønnøysund. En stor takk til arrangøren for vel gjennomført fagprogram og sosialt arrangement .
-
Takk for tilliten etter valget på generalforsamlingen. En stor takk til de styre og utvalg som gikk ut og velkommen til de nye.
 
En stor takk til Nordland brannbefalslag for et ypperlig arrangement faglig og sosialt. Et fantastisk vær som la en flott ramme rundt arrangementet og den flotte naturen