NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
BRANNTEKNISK PROSJEKTERING – 10 STUDIEPOENG
Av Ove Stokkeland  
20.06.2011
 
Skien brann- og feievesen i samarbeid med Høgskolen Stord Haugesund gjennomfører etter/videreutdanning for forebyggende avdeling og ansatte i kommunenes byggesaksavdelinger.
-

Studiet tar for seg:

  • Historisk utvikling av brannregelverk / målsetninger med tekniske brannkrav.
  • Brannstatistikk (hvordan forskjellige brannsikkerhetstiltak virker i praksis, hvor pålitelige de er, forhold som typisk hhv øker og reduserer konsekvensene av branner, samt forhold som typisk hhv øker og reduserer sannsynligheten for at en brann skal oppstå). Erfaringer og eksempler fra både Norge og utlandet.
  • Gjennomgang av noen eksempler på virkelige branner sett ift hva som virket bra / dårlig.
  • Lover og regler for saksbehandling (veiledning om byggesak). Aktører (prosjekterende og kontrollerende, samt myndigheter), dokumentasjon, kvalitetssikring, kontroll og tilsyn.
  • Brannteknisk prosjektering – preakseptert. Regler, eksempler og øvinger (+ prosjekt se nedenfor).
  • Brannteknisk prosjektering – analyse. Regler, eksempler og øvinger (+ prosjekt se nedenfor).
  • Risikoanalyse av brann i byggverk. Prinsipper, eksempler og øvinger.

Forelesningsnotater, litteratur og annet materiell vil gjøres tilgjengelig elektronisk og kan printes av dere dersom dere ønsker å ha det på papir.

 

Undervisningen vil inneholde en del øvinger og diskusjoner. Omfanget vil avhenge litt av tilgjengelig tid og antall deltakere. I tillegg så vil det være et obligatorisk prosjekt for de som vil ha studiepoeng. Gjennomføring av prosjektet hvor man får anledning til å praktisere det som man har lært er det kanskje mest lærerike i kurset.

 

Total kostnad på kurset med 15 deltakere er ca 125 000.- Pris pr deltaker vil altså være et sted mellom 8500.- og 10000.- alt etter hvor mange deltakere det blir. (7 plasser er allerede booket)

Semesteravgift på høgskolen kommer i tillegg.

Overnatting blir på Sprotellet der rom med helpensjon koster 1140.- p/døgn

 

Gjennomføring blir som følger

Samling 1 - 14 – 16 september 2011

Samling 2  -  5 – 7 oktober 2011

 

Begge samlinger starter onsdag kl 12.00 (Kveldsarbeid må påregnes)

Frist for levering av individuell prosjektoppgave/eksamen vil være i slutten av oktober.

Faglig ansvarlig for kurset vil være Høgskolelektor Stefan Anderson.

 

Påmelding og flere opplysninger er får du ved å kontakte Ove Stokkeland, [email protected] eller mob 93054319.