NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
LANDSRÅDSMØTE
Av Knut Birger Bakken  
30.08.2011
 
Landsrådsmøte arrangeres i Gardermoområdet 30 november og 01. desember
-
NBLF vil avholde landsrådsmøte et sted rundt gardermoen den 30.11 og 01.12. Vi ber kretslagene merke seg datoene. Det blir et lunsj til lunsj arrangement. Planen er å arrangere et dagsaktuelt fagprogram etter lunsj på dag 1 og informajon fra NBLF og kretslagene før lunsj på dag 2. Det vil bli sendt ut invitasjon senere i høst.