NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
NORDISKE BRANNBEFALS STUDIEDAGER ER GJENNOMFØRT
Av Nils Erik Haagenrud  
04.09.2011
 
Da er en spennende uke både for de 12 nordiske deltagere og vert unna gjort. En stor takk til de som har bidratt i programmet.
-
Programmet har bestått av: den Norske redningstjenesten, grensesamarbeid, hurtigfrigjøring, sikring av gammel trehusbebyggelse, eldreprosjektet, besøk hos Alarmsentral Brann Øst, Direktoratet for Nødkommunikasjon og Oslo brann- og redningsetat. En stor takk til bidragsyterne som stilte velvillig opp.