NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
BRANNSJEFKONFERANSEN 2012, SKIEN 13-15. JUNI
Av Guttorm Liebe  
14.10.2011
 
Konferansedagene er endret i henhold til deltagernes ønske, og den er flyttet 2 uker fram i tid.
-
Den årlige brannsjefkonferansen er beregnet for heltidsansatte brannsjefer og inviterte gjester.
Det legges opp til følgende skisseprogram:
Onsdag 13. juni - reisedag og "bli-kjent-samling"
Torsdag 14. juni - konferansedag, ledsagerprogram, konferansemiddag
Fredag 15. juni - konferansedag, kort ledsagerprogram, og avreisedag
 
VELKOMMEN!