NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
AKSJON BOLIGBRANN
Av Knut Birger Bakken  
03.11.2011
 
Årsets aksjon boligbrann nærmer seg. 1. desember er røykvarslerens dag og 6.,7. og 8. desember er selve aksjonsdagene.
-

Forberedelsene til årets aksjon boligbrann er vel godt i gang. For å oppnå god effekt er det viktig med god planlegging og godt samarbeid med DLE lokalt. Det er også viktig å engasjerer brannvesenets beredskap i slike aksjoner for å nå flest mulig hustander  disse dagene. Aksjonen innledes med røykvarslerens dag 1. desember og fortsetter med boligkontroller 6.-8. desember.