NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
GOD OPPSLUTNING OM ÅRETS LANDSRÅDSMØTE
Av Knut Birger Bakken  
02.12.2011
 
Det var god deltagelse på NBLF´s landsrådsmøte på Gardermoen.
-
NBLF sitt landsrådsmøte ble arrangert på Gardermoen 30. nov. - 1. des. 16 av 17 kretslag var representert. 30 deltagere totalt. Første dag hadde vi 4 engasjerte foredragsholdere som hodt hvert sitt innlegg. Jon Myroldhaug holdt et times foredrag om terrorhandlingene i Oslo 22. juli. DSB var representert ved Hans Kr. Madsen som informerte om aktuelle saker derfra.Nils Erik Haagenrud hadde foredrag om oljeutslippet ved Hvaler (Godafoss), og sist ut var Ståle Fjellberg med et foredrag om Floriansdorf. (Brannforebyggende temaparker i Tyskland).
 
På dag 2 var det ordinære landsrådsmøtesaker hvor styret i NBLF informerte om alktuelle saker som det jobbes med og kretslagslederne informerte om det de har jobbet med siste året. Odd Rød fra Gjensidige hadde siste halvtimen for å informere fra Gjensidige og om samarbeidet med NBLF.
 
Vi hadde 2 interessante og  hyggelige dager.
 
Møtereferatet finner du under Møtereferat i menyen.