NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
RAPPORTERING AV 6. KLASSE UNDERVISNING 2011.
Av Stein Gjøsund  
09.12.2011
 
Frist for innrapportering av 6. klasse undervisning 2011 er satt til 17. desember.
-

Skoleprosjektet er et samarbeid mellom barneskolene og lokalt brannvesen om opplæring i brannvern. Opplæringen er initiert av Norsk Brannbefals Landsforbund og Gjensidige Forsikring. Gjensidige Forsikring støtter skoleprosjektet økonomisk. Det er Norsk Brannbefals Landsforbund sine lokale kretslag som administrerer og initierer opplæringen.

 

Kretslagene i NBLF / brannvesen oppfordres til å melde inn antall elever som har gjennomført undervisning i løpet av 2011, vi tror det er langt flere som har tatt del i 6 klasse undervisningen enn innmeldte tall tilsier.

 
Avtalen med Gjensidige har en ramme på kr 10,- pr underviste elev på 6 klasse trinnet, dette som økonomisk støtte til forbruksmateriell som gass/ slukkeskum etc.

 

Frist for innmelding av antall elever er satt til 17. desember 2011 og sendes til [email protected].

 

Skoleprosjektet har vist seg å gi svært gode resultater på antall branner i de kommunene som har gjennomført dette over en del år.

 

Kriterier, informasjon, skjema, film m.v finner dere Skoleunderv. i meny til venstre.