NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
ROSENDAHL KJØPER SPESIALPÅBYGG
Av Per Ole Sivertsen  
22.12.2011
 
Rosendahl har sendt ut en pressemeling med informasjon om at Rosendahl Gruppen med Rosendahl as har overtatt 100 % av aksjene i Spesialpåbygg as med virkning fra 1. januar 2012.
-

Rosendahl as er ledende i det norske marked på brann- og redningsbiler, redningsverktøy og annet utstyr til brann- og redningstjenester. Rosendahl as har de siste årene samarbeidet med Spesialpåbygg as gjennom en markedsdeling på salg av produkter fra brannbilpåbyggerne Autokaross Rescue Systems i Floby (Sverige) og Wiss (Polen). Gjennom overtakelse av aksjene i Spesialpåbygg as vil Rosendahl Gruppen dekke hele det norske markedet, som igjen vil medføre bedre markedsdekning og service for våre lojale kunder.

 

Spesialpåbygg AS vil fortsatt eksistere som i dag, drevet som et selvstendig selskap med samme navn og adresse, men blir knyttet tettere mot Rosendahl as. Bemanningen i Spesialpåbygg as vil bli økt for å bedre kapasiteten og også kunne tilby bedre og mer omfattende service til kundene gjennom blant annet programmer på Holmatro og andre produkter i tillegg til påbygg.

 

Rosendahl as er meget tilfredse med at Howard Holm Hansen ønsker å fortsette i Spesialpåbygg as med nye eiere og ny ledelse. Dette vil sikre kompetansen i Spesialpåbygg as og tilføre Rosendahl as og kunder kompetanse. Vi ser frem til å fortsette et tett samarbeid med Howard Holm Hansen.

 

Bakgrunnen for oppkjøpet er krav om samlet markedsføring og strengere krav til oppfølging og service på våre leverte påbygg og utstyr. Dette vil komme våre kunder til gode gjennom en styrket organisasjon på service/salg, kompetanseheving i begge selskaper og bedret tilgjengelighet. Rosendahl as og Spesialpåbygg as vil nå dekke hele det norske markedet gjennom salgs- og serviceavdelinger i Bergen, Vinterbro, Moss og Kongsvinger.

 

Rosendahl as og Spesialpåbygg as vil føre videre den høye kompetansen og kvaliteten på produktene og tjenestene som vi leverer. Vi ser frem til det nye året og gleder oss til å vise at vi er et av de mest kompetente firma innen brann og redning i Norge.