NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
NYTT UNIFORMSREGLEMENT
Av Per Ole Sivertsen  
13.01.2012
 
Det nye anbefalte uniformsreglementet som ble vedtatt på landsrådsmøtet har fått mange tilbakemeldinger.
-
I den forbindelse så vil det bli tatt opp på neste styremøte den 19. januar og hva utfallet fra det blir er usikkert men inntil videre er det mest fornuftig å legge anbefalingen på is. Så snart styret har diskutert saken og fattet vedtak så vil det komme en ny nyhet. Dersom du har noen gode innspill til styret så kan du gjerne delta i diskusjonene som foregår på vår nettside eller sende e-post.