NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
RAPPORT OM FYRVERKERIKONTEINER I BRANN
Av Eirik G. Evensen  
10.02.2012
 
Formålet med prosjektet har vært å skaffe til veie kjøreregler og erfaring ved brann i fyrverkerikonteinere.
-
Kjørereglenes intensjon er at vi som innsatsmannskaper bedre skal være i stand til å treffe de riktige, sikkerhetsmessige beslutningene ved slike branner. Fagseminaret ønsket å avdekke eventuelle rammer for innsats ved bruk av et praktisk forsøk i tillegg til en teoridel. Ved først å gjennomgå en teoridel var neste steg i seminaret å gjennomføre et fullskala forsøk med brann i fyrverkerikonteiner. For visualisering og erfaringsspredning av brannen, ble det dokumentert ved film og bilder. Siden området med brann i fyrverkerikonteinere ikke er vesentlig teoretisk belyst i litteratur, ble vår tilnærming til dette av en didaktisk karakter. Vi kjente til Chaf’s forsøk og reelle hendelser, og derigjennom en hms for øvelsen, ble mye av den erfaringen vi tilegnet oss til underveis på veien.
Vi har erfart at det kan settes opp noen kjøreregler for slike hendelser og ser at vi er kommet et steg videre i nevnte utfordring. I etterkant av fagseminaret og etablering av film, har tilbakemeldinger fra deltakerne vist, at de gjennom denne prosessen har fått økt forståelse for, og bredere beslutningsgrunnlag i slike hendelser.
Rapporten for dette prosjektet kan finnes på Grimstad kommunes hjemmesider under Rapporter og utredninger:
 
 
Prosjektet er kjørt som et fagseminar i regi Agder brannbefalslag.