NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
NORSKE BRANNVESENS UNDERVISNINGSFORUM 2012
Av Torgeir Dybvig  
14.02.2012
 
Konferansen arrangeres 22.-23.mai 2012 på Hamar. Dette er den 10. konferansen som arrangeres av Norske Brannvesens Undervisnings Forum(NBUF).
-
Alle brannvesen i Norge har personell som driver med øvelser, opplæring- og kursvirksomhet. Hvert år arrangeres det en konferanse der disse kan få faglig påfyll og møte kollegaer som er opptatt av innhold og kvalitet på opplæring i brannvern. Det er foredrag som retter seg både mot øvelser internt i brannvesenet, og salg av eksterne kurs.
  
Brannvesenets forhold til arbeidsmiljøloven og håndtering av helse miljø og sikkerhetskrav vil være en rød tråd i programmet. Forøvrig vil det bli mange råd og tips om aktiviteter i ulike brannvesen, samt nyheter fra NBSK, DSB, Kripos og ikke minst fra leverandører av utstyr.
  
Sett av 22.-23.mai. Hamar ligger 8 mil nord for Gardermoen, med god veg- og jernbaneforbindelse.