NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
HØRING OM NYE DISTINKSJONER
Av Per Ole Sivertsen  
29.02.2012
 
For å komme i mål med arbeidet med nytt anbefalt uniformsreglement ber arbeidsgruppen om at medlemmene i NBLF kommer med sine synspunkter på de fire alternativene med distinksjoner.
-
Tilbakemelding sendes på e-post til [email protected]. Skriv gjerne noen ord om hvorfor du argumenterer for og mot alternativene eller eventuelt om du ønsker å kutte ut distinksjoner helt. Det er viktig at du gir tilbakemelding innen 9. mars og husk da å være klar på hvilket alternativ du ønsker.
Her kan du laste ned en PDF-fil med alternativene og en kort forklaring knyttet til hvert enkelt alternativ.