NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
BRANNSJEFKONFERANSEN 2012, SKIEN 13.-15. JUNI
Av Guttorm Liebe  
16.03.2012
 
Invitasjonen er nå sendt ut til landets heltidsansatte brannsjefer, pensjonerte heltidsbrannsjefer og til distriktssjefene i Sivilforsvaret.
-
Dersom du er heltids brannsjef og ikke mottar invitasjon per e-post, her finner du programmet og annen informasjon.
 
Ledsagerprogrammets detaljer er ikke helt klart Derfor vil dette bli ettersendt til de inviterte.
 
Her finner du påmeldingsskjema som skal sendes per e-post eller fax .
 

Velkommen.