NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
NY STORTINGSMELDING OM SAMFUNNSSIKKERHET ER PÅ TRAPPENE
Av Nils Erik Haagenrud  
15.04.2012
 
I forbindelse med at ny stortingsmelding om samfunnssikkerhet er under utarbeidelse, har NBLF spilt inn momenter som vi synes er viktig i den sammenhengen!
-
Ny stortingsmelding om samfunnssikerhet er på trappene og vi synes at det er viktig at våre synspunkter blir spilt inn og vektlagt i stortingsmeldingen. Det har i den senere tid vært alt for mye fokus på 22. juli og politiets rolle i samfunnet. Redningstjenesten består av mer enn politi!
 
Vedlagt ligger brevet som er sendt Justis- og beredskapsministeren: Stortingsmelding om samfunnssikkerhet