NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
NYTT FELLES BEKLEDNINGSREGLEMENT
Av Per Ole Sivertsen  
29.04.2012
 
Det å lage et nytt felles bekledningsreglement for norske brannvesen er ikke en enkel jobb. En arbeidsgruppe har jobbet med dette i lang tid og utfordringen har vært å finne et system med distinksjoner som alle kan være fornøyd med.
-

Arbeidsgruppen trodde at den hadde kommet frem til et godt nok system med distinksjoner men styret i NBLF fant ut at det var for få nivåer og at vi burde komme med et system som inneholdt flere nivåer. Det styret kom med et forslag til landsrådsmøtet som inneholdt noe helt nytt – skulderklaffer med gull som skulle gi flere nivåer. Det ble da en økning fra 7 nivåer til 9 nivåer. I tillegg ble det fra delegatene sagt at forebyggende personell også bør ha noe på skuldeklaffene.

De nye nivåene med gull vakte mye harme og negative tilbakemeldinger så styret bestemte seg for å sende saken tilbake til utvalget. Utvalget skulle da prøve å finne løsning på flere ønsker og behov. Distinksjoner uten gull, mange nok nivåer og en løsning til de som ikke inngår i hierarkiet. Etter en del tenking så ble det laget et forslag som bekledningsutvalget synes er positivt og som anbefales. Denne løsningen fører til 9 nivåer uten gull og i tillegg 3 klaffer til andre i brannvesenet om ikke inngår i ledelseshierarkiet. Selv om det er 9 mulige nivåer så er det viktig å bruke rette distinksjoner i forhold til eget behov. Hvis man kun har brannsjef, avdelingsleder og lagleder (brannmester) så bruker man kun de som gjelder for de 3 nivåene. Noen frykter at for mange distinksjonsnivåer skal skape flere organisatoriske nivåer men det er ikke distinksjonene som skaper nivåene men organisasjonen selv.  Dersom organisasjonen har bruk for mange eller få nivåer så bør de 9 nivåene på distinksjonene inneholde det man har bruk for. Problemet blir hvis et brannvesen har flere enn 9 nivåer, men det er vel mer et organisatorisk problem enn distinksjonsproblem.

Videre saksgang er at styret i NBLF får saken til behandling på neste styremøte. Her bør den gå greit igjennom fordi løsningen er i tråd med oppdraget og mandatet.

Hvis noen av medlemmene har noen tilbakemeldinger på vedlagte bekledingsreglement så kan de gjerne sende en e-post til [email protected].