NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
SEMINAR OM BRANN I TUNNEL
Av Ole-Martin Nordstrand  
07.05.2012
 
Det bygges stadig nye og lengre tunneler i Norge. Seminaret vil belyse sikringstiltak mot brann og ulykker, og utfordringer for redningsmannskap ved brann i tunnel.
-
Rogaland brannbefalslag inviterer til seminar
 
Tid: Fredag 8.juni 2012, kl. 10:00-14:00

 

Sted: HSH i Haugesund, Bjørnsonsgt. 45