NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
TUNNELACTION I ÅNDALSNES
Av Trygve Lennavik  
11.06.2012
 
I august er det klart for et nytt seminar om tunnelsikkerhet i Runehamar testtunnel i Åndalsnes. Seminaret er et av de få der beredskapspersonell får både faglig innsikt i tunnelsikkerhet og fullskala branntesting i en reel tunnel.
-

Tunnelsikkerhetsseminaret ”Fra beredskap til innsats” har vært en ubetinget suksess. Etter pilotprosjektet i 2010 ble det bestemt at vi skulle utvide til to seminar i året. Seminaret i august er det femte i rekken og alle har til nå vært fullbooket, sier beredskapsleder i Statens vegvesen Region midt Ole-Christian Torgalsbøen.

Hvert seminar har i dag plass til ca. 25 personer fra brannvesenet og 5 fra vegvesenet. Molde brann- og redningstjeneste er teknisk arrangør og Statens vegvesen Region midt er tunneleier og tilrettelegger for seminaret.

 

Fra beredskap til innsats

Tunnelbranner er et skrekkscenario for både vegvesen og brannvesen. Potensialet for tap av liv er overhengende og en redningsinnsats kan gi de involverte store utfordringer. Hvilken angrepsretning skal en velge? Hvordan fungerer samarbeid med vegtrafikksentralen?  Hvordan fungerer elektroinstallasjoner og varslingssystemer inne i tunnelen?
 

Seminaret om tunnelsikkerhet er beregnet på beredskapspersonell på alle nivå. Seminaret er praktisk rettet og bygger på erfaringer fra tidligere hendelser i tunnel og ulike branntekniske forsøk i tunnel. Gjennom foredrag, diskusjoner og praktiske øvelser synliggjør vi behov og mulige løsninger for hvordan vi kan møte de utfordringer en tunnelbrann kan gi, sier overbrannmester Idar Eidem ved Molde brann- og redningstjeneste.

 

Stadig utvikling

Seminaret om tunnelsikkerhet er i stadig utvikling.

 
På grunnlag av erfaringer fra ulike brannforsøk og reele hendelser i tunnel oppdateres og utvikles kursinnholdet. Seminaret fungerer som en arena for erfaringsutveksling for ulike aktører innen emnet tunnelsikkerhet. Vi blir stadig minnet på viktigheten av å ha fokus på dette, jamfør brannen på Bergensbanen og i Oslofjordtunnelen i juni fjor, sier Torgalsbøen.

 

For oversikt over priser og ledige plasser: Tunnelseminar 

Runehamar testtunnel