NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
NY STORTINGSMELDING OM SAMFUNNSSIKKERHET
Av Per Ole Sivertsen  
15.06.2012
 
Regjeringen la 15. juni 2012 fram en stortingsmelding om samfunnssikkerhet. Læring etter terrorangrepene 22. juli 2011 er et sentralt tema i meldingen.
-

I stortingsmeldingen redegjør regjeringen for ulike tiltak som bidrar til å styrke arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

Det er et mål for regjeringen at befolkningen skal oppleve stor grad av trygghet for liv, helse og viktige verdier.

Erfaringer fra hendelser synliggjør også behovet for å opprettholde samfunnets grunnleggende funksjonsevne når alvorlige hendelser inntreffer.

Les stortingsmeldingen her