NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
NBLF-SENIORMØTE
Av Tor-Inge Henriksen  
19.07.2012
 
Styret i NBLF har lenge fått signaler fra flere seniorer, med ønske om å kunne bidra i brannmiljøet. Det ble gjort et vedtak på generalforsamlingen i Lillehammer, og styret har nå utpekt undertegnede og Bjarne Vikshåland som kontaktpersoner for dette arbeidet.
-
Vedlagt finner dere et lite informasjonsskriv. Vi ønsker å gjennomføre et møte med seniorene, for å lodde stemninga, finne en arbeidsform - og dra igang en motivert gjeng.

NBLF vil dekke møtekostnadene, men oppfordrer kretslagene å betale for reisen til de seniorene som ønsker å delta.

Vær snill og formidle dette arrangementet til deres seniormedlemmer, og de som gjerne har 2-3 år igjen av aktiv tjeneste. Vi håper på engasjement fra dere i kretslagene.

Informasjonsskriv