NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
STATUS – FELLES BEKLEDINGSREGLEMENT
Av Per Ole Sivertsen  
02.08.2012
 
Arbeidsgruppen som har jobbet med felles bekledingsreglement la frem et forslag på distinksjoner for brannsjefkonferansen i Skien den 15. juni.
-
Resultatet ble at dagens distinksjonsordning fortsetter og dermed er det bekledningsreglementet som kan lastes ned her er det beste arbeidsgruppen kom frem til. Punkt 3.4 i anbefalingen til felles bekledingsreglement omhandler distinksjoner og er slik:

"Distinksjoner på skulderklaffer med antall og typer stjerner og slitekanter og stormsnorer og skyggebroderi på hodeplagg og hvem som skal benytte distinksjoner bestemmes av det enkelte brann- og redningsvesen eller virksomhet selv."
 
Videre saksgang er at styret i NBLF behandler saken og legger saken frem for neste generalforsamling for endelig vedtak. Arbeidsgruppen er enig om en anbefaling som også omhandler distinksjoner men nå er det opp til styret og generalforsamlingen neste år å fatte vedtak hvordan dette til slutt skal bli. I mellomtiden forsetter dagens ordning hvor det er opp til det enkelte brannvesen og bestemme dette selv. Neste generalforsamling er 24.-26. mai 2013 i Haugesund.