NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
SKOGBRANNOPPLÆRING – RAPPORT FRA STUDIETUR
Av Guttorm Liebe  
21.08.2012
 
Nils-Erik Haagenrud og Dag Botnen har levert rapport med 7 punkter som forslag til bedret opplæring i skogbrannslokking Norge. Rapporten er skrevet etter studietur i USA dekket av forsikringsselskapet Skogbrand og Reise- og utvekslingsutvalget (RUU).
-

Nils Erik Haagenrud og Dag Botnen søkte i 2011 om reisestipend til USA for å studere opplæring innenfor skogbrannslokking, og for å undersøke nærmere muligheten av å etablere en utvekslingsordning med amerikanerne på dette området. De tildelte midler strakk ikke til, hvorfor ”Skogbrand” også ga støtte til studiereisen.

 

Utveksling

Kjernen i forslaget om å etablere utveksling for brannmannskap med USA på dette området er at vi her i Norge får for liten erfaring. I løpet av et helt brannmannsliv i Norge får vi mindre erfaring i skogbrannslokking enn ved å delta i brannslokking i USA halvparten av en sommer. Ideen er god, og dersom den blir gjennomført vil den med sikkerhet få synergieffekter til innsats i andre sammenheng enn skogbrann.

 

7 punkter til forbedring

Rapporten anbefaler 7 konkrete forslag til forbedring av vår evne til å håndtere skogbranner:

·         Grunnutdanning og praktisk øvelse
·         Ressurssentre
·         Kvalifiseringssystem
·         Utveksling/ erfaring
·         Uveksling/ utdannig
·         Lessons Learned
·         Ledelse
  
Skulle jeg plukke ut ett forslag, som vi umiddelbart burde innføre, er det ”lessons learned”. Et system for å ta vare på og formidle erfaringer vi gjør fra virkelige innsatser. Norge er et så lite land at hendelsesmengden blir så liten at de færreste av oss får skikkelig erfaring. Av den grunn er det viktig å skape et teoretisk fundament for bedre å kunne evaluere sine erfaringer. Men det hadde vært enda bedre å samle og analysere erfaringer fra ”alle” innsatser, trekke konklusjoner om taktiske valg og hvordan oppgaven ble løst, for så å spre dette til hele vårt fagmiljø.

 

Hver og en av disse forslagene og bakgrunnen for dem, framgår i rapporten, som du finner her.