NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
HØRINGSSVAR TIL NOU 2012:14 - 22.JULIKOMMISJONEN
Av Nils Erik Haagenrud  
29.08.2012
 
NBLF har sendt inn høringssvar til justis og beredskapsdepartementet ifb med NOU 2012:14 22.julikommisjonen.
-
Etter statsministerens tale i stortinget i går kan man undre seg over hvor vårt direktorat er i redningstjenestesammenheng?
 
De fronter ikke brann- og redningstjenesten som en ressurs i og trygge hverdagen til innbyggerne, mens de andre direktoratene er på banen med å være fremtidsrettet og ikke minst fronte nye tiltak. Selv under skarpe oppdrag hvor skyting pågår er brann- og redningstjenesten eller DSB ikke nevnt! Sitat fra talen til statsministeren: Helsedirektoratet og Politidirektoratet lager felles retningslinjer for samhandling på usikret skadested.
 
Her kan du lese hele høringssvaret.