NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
112 MÅ INNFØRES SOM FELLES NØDNUMMER
Av Nyhet fra DSB  
03.09.2012
 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har gjennom mange år vært involvert i, og vært pådriver for, arbeidet med å forenkle og effektivisere nødmeldetjenesten. DSB mener at 112 må innføres som det eneste nødnummer i Norge til erstatning for 110, 112 og 113.
-

- Vi må gjøre det så enkelt og oversiktlig som mulig for innbyggerne, samtidig som vi må legge til rette for best mulig samarbeid mellom politiet, brannvesenet og helsevesenet, sier Anne Rygh Pedersen, avdelingsdirektør for brann og redning i DSB.

Lære av våre naboer

Norge har til sammen 68 nødmeldesentraler. Mange av disse er små, med for lav fast bemanning. Sverige har til sammenligning 18. Finland har 15 men planlegger å redusere til seks, mens Danmark har åtte og planlegger å redusere til tre.

- Vi bør se på erfaringene fra våre naboland og gå skikkelig inn i hvordan vi kan få til en bedre og mer robust nødmeldetjeneste i Norge, sier Rygh Pedersen. Dette er også et punkt 22. juli-kommisjonen er opptatt av. 

Viktige prosjekter

I Drammen har operatører fra politi, brann og helse arbeidet vegg i vegg siden 2010. Prosjektet, som går under navnet SAMLOK, skal evalueres i løpet av desember 2012.

- Det er viktig at vi evaluerer dette grundig og at vi gjennomfører piloten for utprøving av 112 som felles nødnummer, sier Rygh Pedersen.

Stortingsmelding om samfunnssikkerhet

Når Stortinget skal behandle Samfunnssikkerhetsmeldingen, inkludert spørsmålet om Norge skal innføre ett felles nødnummer og samordne håndtering av alle nødanrop, er det viktig å huske på at dette dreier seg om å samordne håndtering av alle nødanrop, og at det vil gjøre det vesentlig lettere for befolkningen å nå fram til den hjelpen de trenger i alle typer nødsituasjoner.

- Nødmeldetjenestereformen må gjennomføres. Det vil styrke innsatsapparatets evne og mulighet til å yte landets innbyggere mer samordnet og effektiv innsats ved ulykker, kriser og katastrofer, avslutter Rygh Pedersen.

Les mer:

Pressemelding om SAMLOK fra Justis- og beredskapsdepartementet (22.02.2012)