NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
”FIRST RESPONDER”
Av Guttorm Liebe  
16.09.2012
 
Kollegiet for brannfaglig terminologi (KBT) trenger bistand til å finne et godt norsk uttrykk.
-

”First responder” betyr ikke førsteinnsats i alminnelighet, - det er tillagt en tilleggsbetydning utover det vi kaller førsteinnsats.

 

First repsonder betyr noe slikt som at det er den første styrken som yter rutinemessig innsats uten å ha denne typen innsats som sin hovedfunksjon. For eksempel førsteutrykningstyrken til et brannvesen som rutinemessig rykker ut til ulykker, og er trent for avansert førstehjelp og yter dette fram til ambulansen ankommer stedet og overtar. Enkelte steder i Norge er denne typen tjeneste for brannvesenet innført som ”normal” rutine, og mannskapene er gikk særskilt opplæring i akkurat dette.

 

Svenskene kaller dette for ”I ventan på ambulans”, noen i Norge kaller det for ”hurtigutrykning”, noen kaller det ”framskutt enhet” mens andre bruker det amerikanske uttrykket. Norsk Luftambulanse har et prosjekt i noen kommuner i Troms som heter "Mens du venter på ambulansen". Kjært barn har mange navn - men hva skal barnet offisielt hete?

 

KBT er på jakt etter et godt norsk uttrykk. Send forslag til undertegnede på [email protected].