NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
AKSJON BOLIGBRANN
Av Knut Birger Bakken  
16.10.2012
 
Aksjon boligbrann starter også i år med røykvarslerens dag 1 desember. Den landsomfattende boligkontrollen er 4.-6. desember
-

Forberedelsene til årets aksjon boligbrann er vel godt i gang. For å oppnå god effekt er det viktig med god planlegging og godt samarbeid med DLE lokalt. Det er også viktig å engasjerer brannvesenets beredskap i slike aksjoner for å nå flest mulig hustander disse dagene. Aksjonen innledes med røykvarslerens dag 1. desember og fortsetter med boligkontroller 4.-6. desember. NBLF oppfordrer landets brannvesen til å melde seg på. Påmeldingsfrist er 24. oktober.