NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
FELLES NØDNUMMER 112
Av Per Ole Sivertsen  
23.10.2012
 
Trenger vi 68 nødalameringssentraler når Sverige klarer seg med 18? Eller kan vi bruke ressursene på en bedre måte til beste for befolkningen?
-
Dette er overskriften på en nyhet av avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen på DSB sine nettsider. Her følger resten av nyheten.
 
NRK Dagsrevyen presenterte torsdag en sak hvor representanter for helsevesenet igjen kritiserte prøveprosjektet med ett felles nødnummer. I ytterste konsekvens, ble det hevdet, kan det føre til tap av tid, presisjon og menneskeliv.

22.juli-kommisjonen pekte på utfordringene med alle de små nødalarmeringssentralene. Vi må derfor ta grep for å gjøre dem så robuste at de kan håndtere den neste krisen som kommer.

Neste uke starter prøveprosjektet med felles nødnummer 112 i Drammen. Det er en politisk beslutning.

Jeg synes det underlig å observere den ene helsevesen-ansatte etter den andre gå ut og advare befolkningen mot prosjektet. Det er kun egnet til å skremme innbyggerne, hvilket det ikke er grunn til. Sentralene vil naturligvis ha et tungt innslag av helsefaglig ansatte.

La oss heller ikke undervurdere befolkningen. Tror virkelig kritikerne i helsevesenet at nordmenn er så tafatte at vi ikke vil klare å forholde oss til en slik endring?

Det er nå på tide å få ro rundt prøveprosjektet, legge seg i selen og høste de erfaringer man trenger for å kunne gjøre en skikkelig vurdering av om dette er veien å gå, også i Norge. En beslutning om et fast felles nødnummer må fattes på grunnlag av faktiske erfaringer, ikke spekulasjoner og synsing.