NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
SKOLEELEVER SJEKKER BRANNSIKKERHETEN
Av Odd Rød  
02.11.2012
 
Hvilken skole er best på brannvern her i landet? Hvilken kommune har flest røykvarslere som ikke fungerer? Hvilket fylke er flinkest på å ha brannøvelser hjemme? Gjennom skolekonkurransen "Aksjon boligbrann 2012" skal vi finne det ut!
-

Aksjon boligbrann og Samarbeidsgruppa for brannvern i skolen inviterer nå alle skoleklasser på mellomtrinnet til å være med på tidenes brannsikkerhetskontroll i norske hjem. Femte-, sjette- og sjuendeklassinger fra hele landet får i oppgave å sjekke fire enkle punkter hjemme hos foreldre, besteforeldre og andre kjente.

 

Elevene skal sjekke om det finnes røykvarslere, om røykvarslerne fungerer, om boligen har påkrevd slokkeutstyr, og om de som bor der har hatt brannøvelse. Skoleklassene registrerer resultatene sine på nettsiden brannvettskolen.no. Etter hvert som svarene kommer inn, gir nettsiden oppdaterte oversikter over resultatene på landsnivå, fylkesnivå, kommunenivå og helt ned på den enkelte skole som deltar.

 

Konkurransen starter 1. november 2012 og avsluttes 10. januar 2013. Blant alle skoleklasser som deltar, trekkes det ut tre skoleklasser som får et tilskudd til en klassetur på 10 000 kroner hver. Bak konkurransen står Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Gjensidige Forsikring og Norsk brannvernforening.

 

Mer informasjon om konkurransen: www.brannvettskolen.no/mellomtrinnet