NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
FEU MØTE
Av Knut Birger Bakken  
05.11.2012
 
FEU møte var i Amsterdam 31. oktober - 3. november.
-
Da er årets  andre  møte i FEU avviklet i Amasterdam. Gerard van Klavern fra arrangørlandet åpnet møtet sammen med presidenten i FEU Dieter Nuessler. Norge var representert ved nestleder  Per Ole Sivertsen og sekretær Knut Birger Bakken.
 
Agendaen for møtet hadde en  blanding av ordinære saker i FEU og innslag av firmaer og personer innen brannværn. Samtidig med FEU møte  var det en årlig stor brannmesse i Amsterdam. Vi hadde en fin omvisning på messeområdet.
 
Det jobbes i FEU med Vision 2020. ( European Fire Strategi). Det er delt inn i 5 arbeidsgrupper.
 
Neste FEU møte skal foregå i England i mai 2013.
 
Referat finnes under Møtereferat i menyen og fyldigere referat på engelsk kommer etter neste møte.