NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
RØYKVARSLERBATTERIER TIL SKOLEPROSJEKTET 2013
Av Odd Rød  
16.11.2012
 
Som tidligere år har Gjensidige kjøpt røykvarslerbatterier som skal brukes i skoleprosjektet i 2013.
-
Hver elev får ett batteri etter gjennomført undervisning for 6. klasse i henhold til samarbeidsavtalen mellom NBLF og Gjensidige.
De lokallag som ønsker batterier til dette formålet sender en e-post med ønsket antall og leveringsadresse til: [email protected]
Vil gjerne presisere at disse batteriene bare skal brukes i skoleprosjektet.
Minner også om oppfordringen til skoler om å la elever teste røykvarslere og registrere dette på Brannvettskolen.