NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
FELLES 110-SENTRAL PÅ ELVERUM
Av Per Ole Sivertsen  
05.12.2012
 
Justis- og beredskapsdepartementet har opprettholdt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps (DSB) vedtak om en felles 110-sentral for hele regionen i Elverum.
-

Det framgår av en pressemelding fra departementet.

- Større 110-sentraler vil bedre kunne håndterere flere og sammensatte hendelser. I tillegg vil det videreføre og forsterke et godt fagmiljø og kvaliteten på tjenesten. Samlet sett vil det medføre en styrket beredskap for hele regionen. Hendelsene 22. juli 2011 viser et klart behov for større og mer robuste nødalarmssentraler, og departementet mener at en felles 110-sentral for Oppland og Hedmark fylke er et viktig grep i så måte, skriver Andreas Lorange som er kommunikasjonsrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet.

- Brannfaglige og sikkerhetsmessige krav skal være førende ved lokalisering av en ny 110-sentral. I dette tilfellet har departementet hatt valget mellom flere forsvarlige løsninger, og har derfor lagt vekt på lokal medbestemmelse. Samlet sett er det i Hedmark og Oppland et klart flertall blant kommune som ønsker 110-sentralen lokalisert på Elverum, opplyses det.

DSB vedtok tidligere i år at kommunene i Gudbrandsdal politidistrikt og i Vestoppland politidistrikt skulle knyttes til 110-sentralen på Elverum.

Totalt er 40 kommuner berørt av disse vedtakene.