NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
GOD JUL OG GODT NYTT ÅR
Av Nils Erik Haagenrud  
19.12.2012
 
Vil ønske dere alle en fredelig jul og et godt nytt år. Takk for et konstruktivt samarbeid i året som har gått.
-
Ja da står høytiden for døren for oss alle. Vil takke dere alle for et konstruktivt samarbeid i året som har gått, spesielt til tillitsvalgte som legger ned mye frivillig arbeid. NBLF er en frivillig organisasjon uten godtgjørelse til noen enten man sitter i styret eller i et kretslag. Frivilligheten er vi avhengig av for at det skal gå rundt.
 
Et spennende år står foran oss med nye utredninger, stortingsmeldinger, osv. som betinger at vi er aktive og har et godt samarbeidsklima med alle forvaltningsnivåene og beslutningstagerne. Vi må nok bare innstille oss på at det kommer endringer for at vi skal følge samfunnsutviklingen og være mer robuste og kunne takle hendelsene vi kan bli stilt ovenfor. Det vil kreve rask omstillingsevne for brann-og redningstjenesten, en anbefaling er å være i forkant før noen andre legger premissene.
 
Ønsker dere alle en fredelig jul og et fremgangsrikt nytt år.